התוצאות

מדברות בעד עצמן!

תיקי מעצר

אלימות חמורה: שחרור בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה חרף המלצה שלילית של שירות המבחן

תקציר ההחלטה: נגד מרשנו הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, לפי סעיף 329(א)(1) לחוק העונשין, השמדת ראיה לפי סעיף 242 לחוק; ושיבוש מהלכי משפט לפי סעיף 244 לחוק. לפי כתב האישום, נטען כי מרשנו חתך את המתלונן בפניו ובצווארו באמצעות הסכין שאחז בידו,...

קראו עוד

ענישה

עשרה אישומים בגין סחר בקנאביס: 8 חודשי מאסר בעבודות שירות

כנגד מרשנו הוגש כתב אישום בגינו יוחסו למרשנו כעשרה אישומים בגין סחר בקנאביס באמצעות אפליקציית “טלגרם”.
לאחר שמשרדנו ניהל משא ומתן , כתב האישום תוקן משמעותית, כך שחלק מאישומי הסחר נמחקו כליל, ובסופו של יום, יוחסו לנאשם שמונה אישומי סחר בקנאביס כאשר בחלק מהאישומים אף תוקנו העובדות.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו יעתרו במשותף להשתת עונש של 8 חודשי מאסר בפועל, אשר יכול וירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי, חילוט 10,000 ₪ וקנס בסך 11,500, התחייבות לאי ביצוע עבירה, צו מבחן, פסילת רישיון נהיגה וכן פסילה על תנאי.
בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון, ואף הורה, לבקשת ההגנה, על החזרת 11,500 ₪ אשר הופקדו בתיק למרשנו, וכן העברת 11,500 ₪ נוספים אשר הופקדו אף הם במסגרת התיק, לצורך תשלום קנס.

קראו עוד

שלושה אישומים בגין שוד מזוין, נשק ושיבוש הליכים: 34 חודשי מאסר

כנגד מרשנו הוגש כתב אישום המייחס לו שלושה אישומים, בגין ביצוע שוד מזוין (בנסיבות מחמירות), החזקת נשק, נשיאת נשק, ירי מנשק חם במקום שיש בו כדי לסכן חיי אדם, וכן אישום רביעי נוסף בגין החזקת נשק ושיבוש מהלכי משפט.
לאחר עיון מעמיק של משרדנו בחומר הראיות, עקב חולשה חולשה ראייתית וטענות כבדות משקל שנטענו על ידי משרדנו במהלך משא ומתן וממושך אשר נוהל מול הפרקליטות, הגיעו הצדדים לתיקון כתב האישום כנגד מרשנו באופן משמעותי ביותר, כך שבסופו של יום, שלושת האישומים בגינם הואשם בעבירות שוד מזוין (בנסיבות מחמירות) נמחקו כליל, ומרשנו הואשם באישום אחד בלבד בגין מתן אמצעים לביצוע פשע, החזקת נשק וסיוע לאחר מעשה.
בנוסף, במסגרת הסדר הטיעון הוסכם על צירוף תיק נוסף שעניינו הפרעת שוטר במילוי תפקידו.
בית המשפט המחוזי כיבד את הסדר הטיעון בין הצדדים לפיו יושתו 34 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי לרבות בכל עבירת אלימות, תשלום פיצוי בסך 10,000 ₪ והפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים אשר ירוצה בחופף למאסר ולא במצטבר. סך הכל, הושתו על הנאשם 36 חודשי מאסר לריצוי בפועל.
בית המשפט המחוזי נימק החלטתו, בין היתר, לאור קושי ראייתי שעלה במפגשים האינטנסיביים שהתקיימו בין ההגנה לתביעה, קושי אשר הוביל לתיקון דרמטי של כתב האישום, באופן של מחיקת שלושה אישומי השוד, ומשזהו הנימוק המרכזי להסדר, וכי הצדדים עשו מלאכתם נאמנה, קיבל בית המשפט המחוזי את הסדר הטיעון בין הצדדים.

קראו עוד

החזקה וגידול 126 ק”ג קנאביס: 24 חודשי מאסר

כנגד מרשנו הוגש כתב אישום בגין החזקת 663 שתילי קנאביס וגידולם במשקל כולל של כ – 126.142 ק”ג, וכן גניבת חשמל בהיקף 268,648 ₪.
כתב האישום תוקן משמעותית במסגרת הסדר טיעון, לאחר משא ומתן ממושך מול הפרקליטות, במהלכו הוצגו טענות כבדות משקל באשר לחיפוש המשטרתי ולמשקל הסמים שנתפסו. משקל הסמים וכמות השתילים אשר צוינו בכתב האישום המקורי, כ 126.142 ק”ג וכ-663 שתילים, תוקנו באופן משמעותי ביותר, כך שבסופו של יום יוחסו למרשנו החזקת שתילים וגידולם במשקל של כ-35 ק”ג נטו, וכל זאת לאור טענותינו לעניין הקשיים הראייתיים במספר היבטים.
בית המשפט המחוזי כיבד את הסדר הטיעון והשית על מרשנו 24 חודשי מאסר בפועל החל מיום מעצרו (למעלה מחודשיים וחצי עובר למועד מתן גזר הדין), מאסר על תנאי וקנס בסך 75,000 ₪.

קראו עוד

חבלה בכוונה מחמירה: של”צ ופיצוי

כנגד מרשנו, קטין בזמן ביצוע עבירה, הוגש כתב אישום בגין חבלה בכוונה מחמירה.
לאחר מספר פגישות בפרקליטות, כתב האישום תוקן משמעותית הן בסעיפי האישום והן בעובדות כתב האישום, כך שבסופו של יום יוחסה למרשנו עבירת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, והוסכם על הרשעה וביצוע של”צ בהתאם להמלצת שירות המבחן.
מרשנו עבר הליך שיקומי משמעותי ואף לקח חלק במכינה קדם צבאית, הפקיד פיצוי משמעותי מבעוד מועד והחל בריצוי שעות של”צ עובר למתן גזר הדין ולגיוסו לצה”ל.
בית המשפט המחוזי כיבד את הסדר הטיעון והשית על מרשנו ביצוע של”צ (שירות לתועלת הציבור) ותשלום פיצוי.

קראו עוד

ייבוא סמים (5.2 ק”ג קוקאין): 24 חודשי מאסר

כנגד מרשנו הוגש כתב אישום המייחס לו ייבוא קוקאין במשקל 5.2 ק”ג, מפנמה, קשירת קשר לביצוע פשע (ייבוא סמים) וניסיון לייבוא סם מסוכן מסוג קוקאין.
במסגרת הסדר טיעון, הוסכם בין הצדדים, כי יושתו על מרשנו (נאשם 2) 24 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס לשיקול דעת בית המשפט.
בית המשפט המחוזי כיבד את הסדר הטיעון בין הצדדים וכן את כתב האישום אשר תוקן משמעותית, בגינו הורשע מרשנו בקשירת קשר לביצוע פשע (ייבוא סמים), סיוע לייבוא סם מסוכן וכן סיוע לניסיון לייבוא סם מסוכן.
בית המשפט המחוזי ציין בהחלטתו, כי מדובר בהסדר טיעון מקל, אולם אלמלא הקשיים הראייתיים אשר הוצגו על ידי ההגנה, ייתכן והסדר הטיעון היה מגלם ענישה משמעותית יותר מזו שבסופו של יום גובשה, בגינה, כאמור, הושתו על מרשנו 24 חודשי מאסר בפועל וקנס.

קראו עוד

אלימות במשפחה: תיק תקיפה חבלנית כלפי בת זוג – הימנעות מהרשעה והטלת של”צ בלבד

תקציר ההחלטה: כנגד מרשנו הוגש כתב אישום חמור המייחס לו, בין היתר, עבירות של תקיפה הגורמת לחבלה של ממש ותקיפה סתם כלפי בת זוג, החזקת סכין, פגיעה בפרטיות והסגת גבול. על-פי כתב האישום המקורי, יוחס למרשנו כי הגיעה לביתה של בת זוגו לשעבר, עם סכין באמתחתו, ושם תקף אותה ואת...

קראו עוד

אלימות חמורה: שישה חודשי עבודות שירות בגין עבירת סחיטה באיומים וקשירת קשר לפשע

תקציר ההחלטה: כנגד מרשנו הוגש כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של סחיטה בנסיבות מחמירות (שדינה עונש מאסר של עד 20 שנים). כתב האישום כלל מסכת חמורה של טענות שלפיהן מרשנו, יחד עם אחרים, חטפו אדם ואימו על אדם נוסף במטרה לסחוט מהם כספים שלקחו ממרשנו במרמה. לאחר משא ומתן עם...

קראו עוד

סמים: 18 חודשי מאסר בגין 8 אישומים בעבירות של סחר בסמים והחזקת סמים

תקציר ההחלטה: כנגד מרשנו הוגש כתב אישום המייחס לו אישומים רבים בגין עבירות של גידול סמים, סחר בסמים והחזקת סמים. לאחר משא ומתן ממושך עם הפרקליטות, הצליח משרדנו להביא לתיקון כתב האישום באופן משמעותי ביותר ובין היתר נמחקו מספר אישומים בגין סחר בסמים ונעשו תיקונים...

קראו עוד

רכוש: 24 חודשי מאסר בגין מספר עבירות רכוש חמורות

תקציר ההחלטה: בתיק זה ייצג משרדינו את כל הנאשמים. כנגד מרשינו הוגש כתב אישום המייחס להם 14 אישומים בגין עבירות רכוש חמורות הכוללות, בין היתר, קשירות קשר לביצוע פשע, התפרצויות לבתים, גניבות והכל בצוותא חדא. לאחר משא ומתן ממושך עם התובע בתיק, הצליח משרדנו להביא לתיקון...

קראו עוד

רכוש: 12 חודשי מאסר + הפעלת מאסר מותנה באופן חופף בחלקו בגין עבירות רכוש

תקציר ההחלטה: כנגד מרשנו הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של סיוע להתפרצות לבית מגורים, קשירת קשר לביצוע פשע וגניבה, עבירות לפי סעיפים 406(ב) + 31, 499(א)(1) ו- 384 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. מרשנו הואשם בכך שהתפרץ לבית בכך שהמתין בחצר הבית בעוד נאשם אחר נכנס לבית דרך...

קראו עוד

שחרור מוקדם ממאסר

סחר סמים, החזקת סכין והתפרצות: שחרור מוקדם ממאסר בגין 6.3 שנות מאסר בגין שלושה כתבי אישום והפעלות מאסרים על תנאי

תקציר ההחלטה: מרשנו נשפט לריצוי עונש מאסר של 6 שנים ושלושה חודשים בגין הרשעתו בשלושה כתבי אישום המייחסים לו 8 עבירות של סחר בסמים, החזקת סכין ואיומים, התפרצות לדירה, התפרצות לרכב, הפרת הוראה חוקית והחזקת סם לצריכה עצמית. האסיר פנה למשרדנו על מנת שנייצגו בפני ועדת...

קראו עוד

אלימות חמורה: שחרור מוקדם ממאסר שלישי בגין עבירת אלימות חמורה הכוללת שימוש בסכין

תקציר ההחלטה: מרשנו, בעל עבר פלילי אשר ריצה בעברו 2 מאסרים נוספים, נשפט לריצוי 16 חודשי מאסר לריצוי בפועל בגין עבירת אלימות חמורה אשר בוצעה באמצעות סכין וכן בגין עבירות נלוות נוספות. ועדת השחרורים דחתה תחילה את עתירתנו לשחרורו המוקדם של האסיר לאחר שסיים לרצות 2/3...

קראו עוד

המתה: שחרור מוקדם ממאסר בגין 16 שנות מאסר על עבירת הריגה באמצעות סכין

תקציר ההחלטה: מרשנו נשפט לריצוי 16 שנות מאסר לריצוי בפועל בגין עבירת הריגה חמורה שתוכננה מראש ואשר בוצעה באמצעות סכין. האסיר פנה למשרדנו על מנת שנייצגו בפני ועדת השחרורים בעתירה לשחרור מוקדם לאחר שסיים לרצות 2/3 מתקופת מאסרו. המדינה התנגדה לשחרורו המוקדם של מרשנו וזאת...

קראו עוד

נושאים שונים

ניהול הוכחות: חקירה נגדית של מדובב בתיק ניסיון רצח

תקציר ההחלטה: כנגד מרשנו הוגש כתב אישום המייחס לו כי הוא, ביחד עם שניים נוספים, ניסו לרצוח את אלי טביב באמצעות ירי של 5 כדורים באקדח לעבר מכוניתו מטווח קצר. הפרקליטת טענה לאורך כל הדרך שקיימות ראיות לביצוע עבירת ניסיון רצח ושעיקרן מתבסס על כך שמרשנו "הודה" בפני מדובב...

קראו עוד